MOIRA d.o.o. za trgovinu i proizvodnju

•    Osijek (Grad Osijek), K.P.Svačića 5 , 31221 Josipovac / Osijek
•    Nadležni sud: Trgovački sud u Osijeku
•    MBS 030117127
•    OIB 24562882689
•    Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti
•  Osobe ovlaštene za zastupanje:Član uprave: GORAN KOIĆ, OIB: 17125579651, Josipovac, Kralja Petra Svačića 5,
• Raiffeisen BANK d.d., IBAN HR23 2484008 1105962895